سهامداران

  • شرکت بازرگانی توکا تدارک
  • شرکت شولتز هلدینگ ام بی ها
  • شرکت بازیافت فلزات سپهران
  • شرکت سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد