اسقاط

هلدینگ توکا فولاد از زمره شرکت های بورسی است و با ۲۵ شرکت وابسته به خود نقش مؤثری در زنجیره ی تأمین کنندگان نیازهای فولاد مبارکه ایفا میکند و در این میان شرکت فولاد کالا فوکا در این زنجیره در خرد کردن و تأمین قراضه مورد نیاز فعال است در دی ماه سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مجوز اسقاط خودروهای فرسوده ی سبک با ظرفیت ۰۰۰/۱۲۰ دستگاه در سال از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گردید که این فعالیت را تحت نظارت و با استفاده از خدمات کارشناسی پلیس راهور مرکز استان اصفهان انجام می دهد . شرکت فولاد کالا فوکا و مرکز اسقاط خودروی آن که از اعضاء اصلی اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز می باشد ، با کد ۱۴۲۷ از تجربه هفتاد سال فرآوری گروه بازیافت شولدز در سراسر دنیا برخوردار است و با تکنولوژی آن نیز پشتیبانی و ماشین آلات مورد نیاز می باشد. (sheredder- shear press)می گردد . تجهیزات مستقر در سایت این مرکز اعم از این شرکت استعداد و توانایی تولید بیش از ۱۵۰ هزار تن قراضه صنعتی در سال را دارد. به طور کلی سیستم های مکانیزه و تجهیزات نرم افزار ها و نیروی انسانی کار آمدی که این مرکز از آن بهره مند است ، ظرفیت ارزشمندی را فراهم نموده که می تواند در اسقاط سریع خودروهای فرسوده سبک و سنگین و در نتیجه تولید قراضه مورد نیاز صنعت فولاد نقش مهمی داشته باشد.